Vandaag op 05 mei 2019 heeft  de Roeyte Hilal Comité Nederland besloten dat  de Heilige Maand Ramadan  morgen na het Magrig gebed zal aanvangen en de eerste vastendag op Dinsdag 07 mei 2019 valt.