A Is voor Allah ( Nederlands)
Een ‘is voor Allah, niets dan Allah
A’ is for Allah, nothing but Allah
Ba is het begin van Bismillah
Ba is the beginning of Bismillah
Ta is voor Taqwa, bewapend voor Allah
Ta is for Taqwa, bewaring of Allah
en Tha is voor Thawab, een beloning
and Tha is for Thawab, a reward
Ja is voor Janna, de tuin van het paradijs
Ja is for Janna, the Garden of Paradise
Ha is voor Hajj, de gezegende bedevaart
Ha is for Hajj, the blessed pilgrimage
Kha is voor Khaatam, het zegel van het profeetschap dat aan de profeet Mohammed (saw) is gegeven
Kha is for Khaatam, the seal of the prophethood given to the Prophet, Muhammed (SAW)
Da is voor Deen, Al-Islam, religie met Allah sinds het begin van de tijd
Da is for Deen, Al-Islam, religion with Allah since time began
Dha is voor dhikr, denkend aan Allah
Dha is for dhikr, remembering Allah
en Ra is voor de maand Ramadan, oh Ramadan
and Ra is for the month of Ramadhan, ohh Ramadhan
Za is voor zakaat om onze hebzucht te genezen, wanneer we ons geld geven aan mensen in nood
Za is for Zakat to cure our greed, when we give our money to those in need
Sa is voor Salamu alaikum, vrede zij met jou wa’alaikum assalam
Sa is for Salamu alaikum, peace be with you wa’alaikum assalam
Sha is voor shams, de stralende zon, die Allah voor iedereen plaatste
Sha is for shams, the shining sun, which Allah placed for everyone
en Sua is voor salat, want als we bidden voor hem, elke dag, tegenover hem, tot we onze heer ontmoeten
and Sua is for salat, for when we pray facing him, everyday, facing him, till we meet our lord
Allah, er is maar één God en Mohammed is zijn boodschapper.
Allah there’s only one God and Muhammed is his Messenger.
Allah, La ilaha illa’allah
Allah, La ilaha illa’allah
Dua is voor duha, het ochtendlicht, de zon is van rood naar wit veranderd
Dua is for duha, the morning light, the sun has turned from red to white
Tua is voor Tareeq, een pad om op te lopen
Tua is for tareeq, a path to walk upon
en Dhua is voor dhil, een schaduw
and Dhua is for dhil, a shadow
en Aa is voor ilm, het ding om te weten, om onze kennis te laten groeien, in de islam
and Aa is for ilm, the thing to know, to make our knowledge grow, in Islam
Gha is voor Ghib, een wereld die ongezien is en waarvan we weten dat het geen droom is
Gha is for ghaib, a world unseen and that we know is not a dream
Fa is voor, de opening, Al-Fatiha
Fa is for, the Opening, Al-Fatiha
en Qua voor de Koran, het boek van God
and Qua for the Qur’an, the book of God
en Ka is voor kalima, een woord dat ons is geleerd om ons te leren wat goed is en wat niet
and Ka is for kalima, a word we’re taught to teach us what is good and what is not
en La is voor het begin van La ilaha illa’allah
and La is for the beginning of La ilaha illa’allah
Ma is voor de Boodschapper Muhammed-ur-Rasoolillah.
Ma is for the Messenger Muhammed-ur-Rasoolillah.
La ilaha illa’allah, Muhammed-ur- Rasulilllah
La ilaha illa’allah, Muhammed-ur- Rasulilllah
Allah, er is maar één God en Muhammed is zijn boodschapper.
Allah, there’s only one God and Muhammed is his Messenger.
Allah, la ilaha illa’allah
Allah, la ilaha illa’allah
Na is voor nawm, de slaap die God gaf om ons rust te geven na de dag
Na is for nawm, the sleep God gave to give us rest after the day
Ha is voor de Hijra, de reis die de profeet heeft gemaakt
Ha is for the Hijra, the journey that, the Prophet made
en Wa voor wudu voordat we bidden om ons te helpen onze zonden weg te wassen
and Wa for wudu before we pray to help us wash our sins away
en Ya is voor Yawm-mid-Deen
and Ya is for Yawm-mid-Deen
Allah, er is maar één God en Muhammed is zijn boodschapper.
Allah, there’s only one God and Muhammed is his Messenger.

Aanmelden Nieuwsbrief

Stichting Anwar-E-Ashrafia
Dijkmanschans 194
2728 GK Zoetermeer

KVK 27357502
RSIN 8213.75.805

Uw gulle donatie kunt u voldoen op de volgende rekening;

NL84ABNA0546847315 t.n.v. Anware Ashrafia o.v.v. Donatie