Bekendmaking voor Radjab 1441:
Maandag 24 februari 2020 / 29 Jamadal Akhir 1441 is de nieuwe maan waargenomen.
Derhalve, dinsdag 25 februari 2020 is 1 RADJAB UL MURAJJAB 1441 officieel in Nederland
en begint op maandag 24 februari vanaf magrib / zononder.