Assalamoe Alaikoem Wa Rahmatoellahi Wa Barakatoeh,

Het bestuur heeft het besluit genomen om de basisactiviteiten voort te zetten in een veilige en beschermde omgeving voor onze bezoekers.
Voor ons zijn namelijk de groeiende broederschap en de samenkomsten enorm kostbaar en zo ook u en uw familieleden.

Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk om de RIVM adviezen te handhaven.
Het niet volgen van deze richtlijnen kan resulteren in annuleringen van onze activiteiten in de Heilige maand Ramadan of zelfs in een vroegtijdige sluiting van onze moskee .

Voor onze moskee betekent dit het volgende:

 • Blijf thuis als je ziek bent of een gezinslid ziek is, ook bij het hebben van lichte verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Risicogroepen. Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn ouderen (mensen van 70 jaar of ouder) en mensen met een kwetsbare gezondheid. Behoort u tot deze groep? Blijf thuis.
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en was daarna uw handen.
 • Wij schudden elkaar geen handen.
 • Ontsmet je handen voordat je moskee binnen gaat.
 • Wij betreden en verlaten de pand 1 voor 1 zodat er geen ophoping is boven in de hal.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten in de moskee.
 • Doe uw wudu al thuis. De gemeenschappelijke wudu ruimte en toiletvoorzieningen zijn gesloten.
 • Neemt u uw eigen gebedskleed mee.
 • Je gebed kan je alleen in de daarvoor gemarkeerde gebedskleden verrichten.
  ook tijdens de Fard gebeden(in Djamaat) houden wij de 1,5m afstand!
 • Na de activiteiten gaan wij direct naar huis. 

Tijdelijk alleen deze activiteiten in de moskee:

 • Isha gebed
 • Donderdag Dhikr
 • Jumu’a

Al deze maatregelen blijven van kracht tot 28 april 2020 of als het kabinet anders weer doet besluiten. Alle andere info kunt u vinden op de website van de RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#aanpak

Het is belangrijk dat we goed voor onszelf en de mensen om ons heen zorgen, en Allah SWT vragen om bescherming voor onszelf en de zwakkeren in onze samenleving.

Met zeer broederlijke Salaam,
Het bestuur van Anwar-E-Ashrafia