Assalamoe A’laikoem Wa Rahmatoellahie Wa Barakaatoeh,

Beste broeders,

Dit jaar zijn wij i.v.m. de maatregelen van het RIVM omtrent het coronavirus genoodzaakt onze Lailatul Qadr nacht en het Eid-Ul-Fitr gebed anders dan voorgaande jaren te faciliteren. Wij hebben hierdoor maar een aantal beperkte plaatsen beschikbaar. Voor een ieders gezondheid zullen wij ons met z’n allen hieraan moeten houden. De planning is als volgt;

– Lailatul Qadr –
In sha Allah woensdag 20 mei 2020, de nacht van lailatul Qadr, zijn alle plaatsen in de moskee al voorzien. Daarom verzoeken wij u vriendelijk doch dringend niet naar de moskee te komen om teleurstelling te voorkomen.

– Khatme Quran Live –
Maar niet getreurd wij zullen In Shaa Allah een live stream tot stand brengen, zodat u alsnog de Khatme Quran vanuit huis kunt meemaken. Deze zal starten omstreeks 23:17 uur en via de volgende link te zien zijn: anwareashrafia.nl/live

– Aanmelden voor het Eid-Ul-Fitr Gebed –
Indien u dit jaar bij ons aan het Eid-ul-Fitr gebed wilt deelnemen, dan vragen wij u om uzelf aan te melden voor 20 mei 2020 via info@anwareashrafia.nl of een WhatsApp-bericht naar 0610398355. Geef in uw aanmelding uw naam, aantal personen en uw telefoonnummer door. Wij zullen u dan 22 mei 2020 verder informeren.

Moge Allah Azawajal u en onze vasten, goede daden en gebeden Accepteren. Wij vragen Allah De Almachtige dat deze crisis snel voorbij zal zijn, opdat we weer zoals voorheen met de gehele gemeenschap in de moskee het gebed kunnen verrichten.

Verder wensen wij u een gezegende voortzetting van de Ramadan toe.

Wa alaikoem assalaam wa Rahmatoe Allahhie wa Baraketoeh,

Het bestuur van Anware Ashrafia