Assalaamoe Alaikoem beste broeders, zusters en lieve kinderen,

Hierbij willen wij u informeren dat we vanaf 1 juli 2020 onze activiteiten verder zullen voortzetten in
een “tijdelijke” onderkomen aan de Broekwegschouw 199 te Zoetermeer. Dit pand zullen we via de
Gemeente Zoetermeer huren.
We zien u graag binnenkort op onze nieuwe locatie bij de volgende vaste activiteiten:
– Dhikr: elke donderdagavond van 20:00 tot 20:30 uur.
– Jummah: elke vrijdagmiddag aanvang 13:30 uur.
– Koranlessen/Basisleer Islam: elke zondagochtend/middag i.v.m. corona vinden de lessen online
plaats!

Zoals u weet zijn we dringend op zoek naar een eigen locatie. Laten we onze handen ineenslaan en
onze krachten bundelen om dit gezamenlijk te bewerkstellingen, samen staan we sterker dan als
individu. Mocht u een pand kennen wat vrij staat in Zoetermeer, waar religieuze activiteiten in
mogen worden gehouden, informeert u dan a.u.b. het bestuur hierover. Dit kan via ons mailadres
info@anwareashrafia.nl, andere ideeën en/of suggesties zijn vanzelfsprekend ook welkom.

Wat zou mooier zijn dan onze gezamenlijke inzet die zorgt dat onze (klein)kinderen een eigen en
vellig onderkomen hebben, welke niemand hun meer kan afnemen. Zoals u weet wordt het steeds
lastiger om dit te bewerkstelligen in Zoetermeer, dus dient er direct actie te worden ondernomen.
Nogmaals dit kunnen we niet alleen! Hierbij hebben wij de hulp van U, de gemeenschap ontzettend
hard nodig!

Moge Allah Soebhanahoe wa Ta’ala ons allen zegenen en helpen bij het vinden van een eigen pand in
Zoetermeer. Waar onze kinderen in veiligheid kunnen opgroeien en leren over onze prachtige Islam.
Waar wij mogen groeien en bloeien in onze staat van Ihsan en waar wij tot Yaumul Qiyamah mogen
verblijven in de meest reine staat van Iman. Amien.

Wa Alaikoemoes Salaam,
Namens het bestuur van Anwar-E-Ashrafia