Mededeling bestuurswijziging:

 

Hierbij willen we een ieder informeren dat er jongstleden een bestuurswijziging heeft plaats gevonden:
Dhr. S. Madhar is afgetreden als voorzitter van Anwar-E-Ashrafia. Dhr. O.K. Madhar is vanaf heden voorzitter.
Daarnaast heeft Dhr. S. Aliradja zijn functie als bestuurder bij Anwar-E-Ashrafia neergelegd.
Hierbij willen we beiden broeders danken voor hun inzet van de afgelopen jaren dat Allah ta’ala hun moge zegenen voor al hun inspanningen.
Het huidige bestuur bestaat uit:
  • Dhr. O.K. Madhar / Voorzitter (Intern/Extern)
  • Dhr. A. Jabbar / Secretaris (Communicatie)
  • Dhr. F. Jahangier / Penningmeester (Financieel)
  • Dhr. M. Rahman / Bestuurslid (Religieus)
  • Dhr. I. Oedai / Bestuurslid (Facilitair)
Mocht u nog n.a.v. dit bericht vragen hebben, schroom dan niet om ons te contacten via: info@anwareashrafia.nl
Met vriendelijke Salaam,

 

Het bestuur van Anwar-E-Ashrafia