Assalamoe A’laikoem Wa Rahmatoellahie Wa Barakaatoeh,

Wij danken Allah Soebhanahoe wa ta’ala dat Hij ons het islamitisch jaar 1442 heeft doen binnen treden. Mag de Uiterst Verhevene uw en onze aanbiddingen en dua’s accepteren en ons allen zegenen in 1442 na Hijri.

Via deze weg nodigt Anwar-e-Ashrafia u en uw gezin uit voor de eerste djalsa van het jaar met als onderwerp “Verhevenheid van de Ahlul Bait”.

Het programma staat onder begeleiding van onze eerwaarde schriftgeleerden in de Islam: Maulana Mohammad Rafiek Noorani Ashrafi Saheb. Hij zal ons verrijken over de pracht van de nazaten van de geliefde profeet Mohammad Salallahoe Alaihi wa sallam.

Adres : De Dam 3, 2731 CE Benthuizen

Aanvang: 15:00

Na de bijeenkomst wordt u een warme maaltijd aangeboden mee naar huis genomen kan worden.

Wij hanteren de regels van het RIVM. Dit houdt in dat wij u verzoeken om thuis te blijven indien u zich ziek of zwak voelt. Verder hanteren wij een intekenenlijst en waken dat de 1,5 meter regel wordt gehandhaafd.

Ondanks de beperkingen hopen wij u en uw gezin te mogen verwelkomen.

Wassalaam,

Het bestuur van Anwar-e-Ashrafia