Assalamoe A’laikoem Wa Rahmatoellahie Wa Barakaatoeh,

 

Beste Broeders/zusters,

 

Hierbij willen wij u aangeven dat de informatiebijeenkomst van donderdag 25 februari 2021 helaas niet zal doorgaan omdat er slechts één aanmelding hiervoor is binnen gekomen. Wij zullen contact opnemen met de aangemelde om deze alsnog op de hoogte te stellen van onze nieuwe beoogde visie voor onze moskee Anwar-E-Ashrafia.

 

Wilt u alsnog informatie hebben omdat bijvoorbeeld bovengenoemde datum u niet schikte schroomt u dan niet om ons te contacten via info@anwareashrafia.nl zodat we u dan ook kunnen informeren over onze nieuwe visie van 2021.

 

Wa alaikoemoessalaam wa Rahmatoellahie wa Barakatoeh,

 

Bestuur Anware Ashrafia