Assalamoe A’laikoem Wa Rahmatoellahi Wa Barakaatuh.

Beste broeders, zusters en lieve kinderen,

Door de verspoeling van de maatregelen en met name het intrekken van de avondklok kunnen wij Alhamdullilah! vanaf woensdag 28 april 2021 weer gezamenlijk Taraweeh verrichten.

Wij hebben een grotere ruimte gehuurd, zodat we een ieder (alleen broeders) In Shaa Allah kunnen verwelkomen. Locatie: De tas, De dam 3, 2731 CE Benthuizen.

Tevens zal de dagelijkse livestream vanaf dan nog steeds dagelijks te volgen zijn via onze YouTube kanaal middels de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UC8fhPMMHPyqMB7lIwphfzwA

 

Zoals eerder medegedeeld is het door de RIVM-Maatregelen helaas NIET mogelijk om dit jaar deel te nemen aan Iftarie/Sehrie maar wel geven wij u de mogelijkheid om een dag Taraweeh te sponsoren. De bijdrage hiervoor is 50 euro per dag. Uw dag vastleggen kan via onze bankrekeningnummer NL84ABNA0546847315 t.n.v. Anware Ashrafia o.v.v. welke dag en eventueel t.n.v. de door uw aangedragen persoon.

 

Wij wensen iedereen nog een goede verdere voortzetting toe van deze prachtige maand Ramadan. Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn horen wij dat graag.

Wassalaamu ‘Alaikum,

Bestuur Anwar-E-Ashrafia