Coronavirus Update 12-03-2020

  بسم الله الرحمن الرحيم ALLAHOEMMA ‘AAFIENIE FIE BADANIE. ALLAHOEMMA ‘AAFIENIE FIE SAM’IE. ALLAHOEMMA ‘AAFIENIE FIE BASARIE. LAA IELAHA IELLA ANTA.  O ALLAH, SCHENK MIJ GEZONDHEID IN MIJN LICHAAM. O ALLAH, SCHENK MIJ GEZONDHEID IN MIJN...

Coronavirus Update 11-3-2020

  بسم الله الرحمن الرحيم ALLAHOEMMA ‘AAFIENIE FIE BADANIE. ALLAHOEMMA ‘AAFIENIE FIE SAM’IE. ALLAHOEMMA ‘AAFIENIE FIE BASARIE. LAA IELAHA IELLA ANTA.  O ALLAH, SCHENK MIJ GEZONDHEID IN MIJN LICHAAM. O ALLAH, SCHENK MIJ GEZONDHEID IN MIJN...

Coronavirus Update 10-3-2020

Assalamoe Alaikoem Wa Rahmatoellahi Wa Barakatoeh, Het coronavirus verspreidt zich over Nederland. Het is zaak om een aantal maatregelen te nemen om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de...

Bekend making RHCN:

Bekendmaking voor Radjab 1441: Maandag 24 februari 2020 / 29 Jamadal Akhir 1441 is de nieuwe maan waargenomen. Derhalve, dinsdag 25 februari 2020 is 1 RADJAB UL MURAJJAB 1441 officieel in Nederland en begint op maandag 24 februari vanaf magrib / zononder....