Allah Soebhanahoe wa Ta’aala heeft zijn meest Geliefde Profeet Mohammad (Vrede en Zegeningen van Allah met hem) de meest verheven positie onder al zijn schepselen geschonken en hem begunstigd met ontelbare zegeningen, gunsten en wonderen.

Een verheven wonder van de Heilige Profeet Mohammad (Vrede en Zegeningen van Allah met hem) is de Hemelreis. De wonderbaarlijke reis die de Heilige Profeet (Vrede en Zegeningen van Allah) in een korte tijdsduur maakte vanuit de Masdjied-oel-Haraam in Makkatul Mukarramah naar de Masdjied-oel-Aqsa in Jerusalem. De Heilige Profeet (Vrede en Zegeningen van Allah met hem) zette zijn reis voort naar de hemelen, waar hij het gezelschap van Profeten en Engelen ontmoette. Hij ging verder waar zelfs Hazrat Djibraiel (Vrede op hem) niet verder kon, totdat hij uiteindelijk Allah Soebhanahoe wa Ta’aala met zijn eigen ogen heeft aanschouwen. Een verhevenheid die geen enkele Profeet eerder heeft gekregen.

De Hemelreis van de Heilige Profeet Mohammad (Vrede en Zegeningen van Allah met hem) vond plaats in de zevenentwintigste nacht van de maand Radjab, in het elfde jaar van het Profeetschap. Deze verheven nacht wordt de Lailatoel Meeraadj genoemd.

Hazrat Anas (de Tevredenheid van Allah met hem) verhaalt dat de Boodschapper van Allah ((Vrede en Zegeningen van Allah met hem) heeft gezegd: “Degene die tijdens de zevenentwintigste nacht van Radjab (Lailatoel Meeraadj) doorbrengt in aanbidding van Allah Soebhanahoe wa Ta’aala, zal beloond worden met zegeningen die gelijk zijn aan aanbidding van Allah gedurende honderd jaar.”

Vrijwillig vasten op de zevenentwintigste dag van Radjab

Degene die op de zevenentwintigste dag van Radjab vrijwillig vast zal door Allah Soebhanahoe wa Ta’aala beloond worden met zegeningen die gelijk zijn aan het vasten gedurende honderd jaar.

U wordt aangeraden om tijdens deze verheven nacht zo veel mogelijk uit de Heilige Qoeraan te reciteren en vergiffenis te vragen voor de begane zonden.

Indien u nagelaten verplicht Salaat (Qadha namaaz) heeft, dan dient u deze zoveel mogelijk te verrichten. Deze Qadha Salaat heeft voorkeur boven de verschillende vrijwillige salaat.

Een zegenrijke daad waarmee vele zegeningen verkregen kunnen worden is het voordragen van Doeroed Sharief ter ere van de Heilige Profeet Mohammad (Vrede en Zegeningen van Allah met hem).

Moge Allah Soebhanahoe wa Ta’aala onze gebeden accepteren en ons oneindig veel belonen met zijn verheven gunsten. Amien.

Sky Bet by bettingy.com