Vrijwillige gebeden voor Lailatoel Meeraadj

Twaalf raka’at vrijwillig (nafl) Salaat en Tasbiehaat

De twaalf raka’at vrijwillig salaat wordt verricht in zes delen. Elk deel bestaat uit twee raka’ats. Er wordt dus steeds niejjat gedaan van twee raka’ats. Elk deel wordt afgesloten met salaam. In elk raka’at leest u na soerah Al-Faatihah een soerah naar keuze (rekening houdend met de volgorde in de Heilige Qoeraan).

Nadat de twaalf raka’ats zijn voltooid leest u de volgende tasbiehaat:

- 100 x SOEBHANALLAHIE WAL HAMDOE LIELLALIE WA LAA IELAAHA IELLALLAHOE

  WALLAHOE AKBAR.

- 100 x ASTAGHFIEROELLAHA RABBIE MIEN KOELLIE ZAMBIEW WA ATOEBOE IELAIH.

- 100 X DOEROED SHARIEF: SALLALLAHOE ALAIKA YAA MOHAMMAD.

Vier raka’at vrijwillig (nafl) Salaat en Doeroed Sharief

De vier raka’at vrijwillig salaat wordt als volgt verricht: In elk raka’at leest u na soerah Al-Faatihah zevenentwintig keer soerah Al-Iglaas. Nadat u de vier raka’at salaat heeft voltooid met salaam leest u 100 x de volgende Doeroed Sharief: SALLALLAHOE ALAIKA YAA MOHAMMAD.

Twee raka’at vrijwillig (nafl) Salaat en Doeroed Sharief

De twee raka’at vrijwillig salaat wordt als volgt verricht: In elk raka’at leest u na soerah Al-Faatihah eenentwintig keer soerah Al-Iglaas. Nadat u de twee raka’at salaat heeft voltooid met salaam leest u 10 x de volgende Doeroed Sharief: SALLAHOE ALAIKA YAA MOHAMMAD.

Sky Bet by bettingy.com