Shab-E-Barat

 

Deze Nafiel gebeden direct na het Magrib gebed verrichten.
Er dienen zijn 6 Rkaat gebeden verricht te worden met de volgende intenties;

  • 2 rakaat nafiel voor Oemr Daraaz (Lang en gezond leven)
  • 2 rakaat nafiel voor Dafa-I-Balaa (Het voorkomen van allerlei problemen)
  • 2 rakaatnafiel voor Magloek Ka Mohtaadj Na Hona (Het niet afhankelijk zijn van anderen dan ALLAH Soebhana wa taala)


Na elke 2 rakaat nafiel 1 keer soera Jasien of 21x soera Iglaas en Doewa-I-Niesf-E-Shabaan.

 

DOEWA-I-NIESF-E-SHABAAN

Allahumma Yaa Dhal Manni walaa yumannu 'Alayh
YaaDhal Jalaali wa'l Ikraam
Yaa Dhat-Tawli wa'l In'aam
Laa Ilaaha illa anta
Zahru'llaajeen wa jaaru'l mustajeereen wa amaanu'l khaaifeen

Allahumma in kunta katabtanee 'Indaka fee Ummil Kitabi
Shaqiyyan aw mahruman aw matrudan aw muqattaran 'alayya fi'rrizqi
Fa'mhuAllahumma biFadlika
Shaqaawatee wa hirmaanee wa tardee wa'qtitaara rizqee
Wa-athbitnee 'Indaka fee Ummil Kitabi
Sa'eedan marzuqan muwaffaqan li'lkhayraati Fa Innaka Qulta wa Qawluka'l Haqq
Fee Kitabika'l munzal 'alaa lisaani Nabiyyika'l Mursal
Yamhullahu maa Yashaa'u wa yuthbit
Wa 'Indahu Ummul Kitab

Ilaahi Bittajalli'l A'zam
Fee laylatin-nisfi min shahri Sha'ban al-Mukarram
Allatee yufraqu feehaa kullu amrin hakeemin wa yubram
An takshifa 'annaa mina'l ballaai wa'l balwaai
Maa na'lamu wa maa laa na'lam
Wa anta bihi a'lam
Innaka anta'l A'azzu'l Akram

Wa Sallallahu Ta'ala 'alaa Sayyidina Muhammad-in
Wa 'alaa aalihi wa as'haabihi wa sallam
Wa'l Hamdu Lillahi Rabbi'l 'Aalameen

 

 

;

Sky Bet by bettingy.com