Beleidsplan (hoofdlijnen)

Het beleidsplan omvat de volgende elementen:

Doelstelling: In het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan bevestigd. Het hoofddoel blijft het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims en het verstrekken van informatie over de islam.

Activiteiten: Ons meerjarig beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten zoals die onder “beoefende activiteiten” staan beschreven. In hoofdlijnen zijn dit:

 • De ontwikkeling ervan tot een volwaardige gebedshuis, onderwijs en kenniscentrum en ontmoetingsplek voor de islamitische gemeenschap.
 • De verdere ontwikkeling van programma’s door de organisatie van lezingen en andere activiteiten voor jong en oud.
 • Kennis over de islam verder verspreiden via onze eigen website.
 • De financiële realisatie van de bouw van een nieuwe moskee.

Werving fondsen: De giften en donaties van Stichting Anwar-E-Ashrafia komen van een groep donateurs. Deze dragen bij door via een maandelijkse bijdrage, periodieke donaties of een eenmalige donatie. Daarnaast verwerft Stichting Anwar-E-Ashrafia fondsen door de organisatie van benefieten waarbij bezoekers kunnen doneren. De werving is kleinschalig van aard en richt zich op het sociale netwerk van onze bezoekers. Ook maken wij sinds kort gebruik van online fondsenwerving en bestaat de mogelijkheid om via iDEAL op onze site (www.anwareashrafia.nl) te doneren. Voor de realisatie van de nieuwe gebedsruimte worden ook giften en donaties geworven bij andere Moskeeën in Nederland.

Beheer fondsen:  De fondsen worden beheerd door de penningmeester van onze organisatie.  Bij alle grote investeringen vindt er overleg plaats met onze donateurs.

Besteding fondsen:  Besteding van de fondsen vinden alleen plaats indien het gehele bestuur akkoord is. Daarnaast vindt er overleg plaats met onze donateurs. De fondsen worden besteed aan de volgende zaken:

 • Vaste lasten voor de gebedsruimte (zoals huur, gas, water, licht).
 • Beheerskosten voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud.
 • Aanschaf leer-en onderwijsmaterialen.
 • Onkosten activiteiten kinderprogramma’s.
 • Onkosten muticulturele en multireligues activiteiten.
 • Aanschaf promotiemateriaal.
 • Onkostenvergoedingen aan bestuursleden en vrijwilligers indien nodig.
 • Realisatie nieuwe gebedsruimte.
Sky Bet by bettingy.com