Zie hieronder het programma van Lailat-Ul-Qadr 2022.

Wij hopen, In Shaa Allah, alle broeders welkom te mogen heten in de zegenrijke avond/nacht welke gelijk staat aan 1000 maanden.

 

Lailat-Ul-Qadr met Gatm-e-Quraan

De nacht van Lailat-Ul-Qadr valt dit jaar op donderdag 28 april.

U bent van harte welkom vanaf 20:30 uur, adres:

Dr. J. W. Paltelaan 1

2712 RN Zoetermeer.

 

Ons programma zal er als volgt uitzien:

  • Inloop/ Iftari
  • Maghrib gebed
  • Ibadaat (als groep of individueel)
  • Isha gebed/ Taraweeh
  • Dankwoord en huldiging eerwaarde Hafiz Faried Mahboeb
  • Lezing Maulana Raza
  • Lezing Mufti Sheraaz
  • Dhikr
  • Salaato Salaam
  • (individuele gebeden)

 

Neem uw eigen gebedskleed mee!

 

In Shaa Allah zal op deze avond onze eerwaarde Hafiez Faried Mahboeb de Heilige Quraan uitlezen. Om hem te bedanken voor zijn (onbetaalbare) inzet willen wij tijdens de huldiging hem ook graag een gebaar van dank overhandigen in de vorm van een geldsom.

U kunt uw donatie hiervoor doen via ons bankrekeningnummer NL84ABNA0546847315 t.n.v. Anware Ashrafia o.v.v. Hafiz Faried. Ook kunt u het overmaken, middels een Tikkie via de volgende link

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=ivMvF8D0G8FfwGKeCDGaj7i8rdjqfaxW

Doneert u liever met contant geld, dan kunt u het ook afdragen in de hiervoor bestemde collectebus, welke bij de ingang van de gebedsruimte staat.

 

Anwar-E-Ashrafia