ANBI

ANBI-status en publicatieplicht

Stichting Anwar-E-Ashrafia heeft een ANBI-status vanaf 1-1-2016. Dit houdt in dat we volgens de regels van belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Voor u betekent dat dat u gebruik kunt maken van belastingvoordelen bij het doen van een gift. Meer informatie hierover vindt u op www.belastingdienst.nl

Stichting Anwar-E-Ashrafia
Dijkmanschans 194
2728 GK Zoetermeer

KVK: 27357502
RSIN: 8213.75.805