Bestuurssamenstelling

  • Dhr. O.K Madhar / Voorzitter (Intern/Extern)
  • Dhr. A. Jabbar / Secretaris (Communicatie
  • Dhr. F. Jahangier / Penningmeester (Financieel)
  • Dhr. M. Rahman / Bestuurslid (Religieus)
  • Dhr. I. Oedai / Bestuurslid (Facilitair)

Alle bestuursleden hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming. Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Anwar-E-Ashrafia. Het stichtingsbestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar.

Heeft u vragen voor onze bestuursleden? 
Dan kunt u de altijd stellen via onze emailadres info@anwareashrafia.nl.

Aanmelden Nieuwsbrief

Stichting Anwar-E-Ashrafia
Dijkmanschans 194
2728 GK Zoetermeer

KVK 27357502
RSIN 8213.75.805

Uw gulle donatie kunt u voldoen op de volgende rekening;

NL84ABNA0546847315 t.n.v. Anware Ashrafia o.v.v. Donatie