Aankondiging Ramadan 2024

Assalāmu alaikum wa Rahmatullāhi wa Barakatuhu

Beste broeders/zusters & lieve kinderen,

Ramadan Mubarak!

Het Roeyate Hilal Comitee Nederland heeft bekend gemaakt dat vandaag, zondag 10 maart 2024 de nieuwe maan NIET is waargenomen. Dat betekent dat de heilige maand Ramadan op maandag 11 maart 2024 met maghrieb aanvangt. De eerste vastendag zal op dinsdag 12 maart 2024 plaatsvinden. Het eerste Taraweeh gebed zal maandag 11 maart om 20:34 uur van start.

Dit jaar zullen wij helaas Hafiez Faried Mahboeb moeten missen, doordat hij op een andere plek de Tilawat zal laten horen. Mag Hafiez Saheb ook daar dit in volledigheid voltooien en perfect voordragen! Dat betekent dat wij hierdoor de gunst hebben om te mogen genieten van verschillende Recitaties van meerdere studenten. Daarbij zal het grootste deel van de gebeden worden voorgegaan door broeder Mohammed Ali Ashrafi. Zoals voorheen, zal het Taraweeh gebed alleen voor de broeders zijn.

Locatie:

Praktijkcollege Zoetermeer

Dr. J. W.Paltelaan 1

2712 RN Zoetermeer

Dhikr

In de maand ramadan zal Dhikr op de donderdag direct na het taraweeh gebed plaatsvinden op bovengenoemde locatie.

Zakaat

Met betrekking tot de afdracht van de zakaat 2024 is besloten deze af te dragen aan behoeftigen uit Zoetermeer en omstreken. Mocht u uw zakaat verplichting via ons wensen te voldoen, dan kunt u deze storten via de volgende link https://anwareashrafia.com/wordt-donateur/ of via onze bankrekeningnummer NL84ABNA0546847315 t.n.v. Anware Ashrafia o.v.v. Zakaat 2024.

Fidya

Dit jaar is fidya vastgesteld op € 6,50. U dient dit bedrag af te dragen indien u niet in staat bent om te vasten in verband met medische redenen.

Fitrana

Ook dit jaar bieden wij u de mogelijkheid om uw Fitrana te voldoen. De Fitrana bijdrage is voor dit jaar vastgesteld op € 6,50 per gezinslid. De Fitrana geef je uit over jezelf en de personen die jij onderhoudt. Bestaat jouw gezin uit vrouw en drie kinderen, dan geef je Fitrana uit voor vijf personen.U kunt uw Fitrana overmaken door onze website te bezoeken via de volgende link https://anwareashrafia.com/wordt-donateur/ of via onze bankrekeningnummer NL84ABNA0546847315 t.n.v. Anware Ashrafia o.v.v. Fitrana. Ook kunt het af te dragen Fitrana in de daarvoor bestemde collectebus doen tijdens het taraweeh gebed.

Iftarie

Als u ook een dag Iftar wilt sponsoren dan kunt u zich hiervoor inschrijven via de volgende formulier op onze website https://anwareashrafia.nl/sponsoring_iftarie/ Bij de opmerkingen veld kunt u aangeven of u het ter nagedachtenis van iemand wilt doen waarna wij de door uw aangedragen na(a)m(en) dan zullen benoemen in de smeekgebeden tijdens de Iftar bijeenkomsten.

Lailat-Ul-Qadr valt op de 27ste nacht, programma hiervan zal aanvangen op zaterdag 6 april 2024 na Magrieb om 20:28 uur.

Moskee bijdrage/Donateurs/Vrijwilligers

U kunt uw moskee bijdrage doen via onze website of de volgende link https://anwareashrafia.com/wordt-donateur/

Ook zijn we nog steeds op zoek naar donateurs om alles te kunnen blijven faciliteren. U kunt zich hiervoor aanmelden via de volgende link https://anwareashrafia.com/wordt-donateur/

Om onze activiteiten te kunnen blijven voortzetten zijn wij ook altijd op zoek naar vrijwilligers u kunt zich hiervoor opgeven via de volgende link https://anwareashrafia.nl/aanmeldvrijwilliger/

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons altijd contacten via onze e-mailadres info@anwareashrafia.nl

Wij wensen u allen een goede gezondheid en zeer zegenrijke Ramadan toe!

Wassalāmu alaikum wa Rahmatullāhi wa Barakatuhu,

Bestuur Anwar-E-Ashrafia