Lailat-Ul-Qadr 2024

Assalamoe A’laikoem Wa Rahmatoellahie Wa Barakaatoeh,

Geliefde broeders, zusters & lieve kinderen,

In deze Verheven maand is er een nacht waarover Allah Azzawajal zegt: het is een Nacht die beter is dan 1000 nachten. Wij nodigen hierbij graag onze broeders uit om samen met ons op zoek te gaan naar de zegeningen van deze nacht tijdens het programma van Lailat-Ul-Qadr 2024.

Alhamdulillah!  Dit jaar hebben wij veelvuldig mogen genieten van de Quraan recitatie door eerwaarde Mohammed Ali Ashrafi.

De nacht van lailat-ul-Qadr valt dit jaar op zaterdag 6 april 2024.

U bent van harte welkom vanaf 20:00 uur, adres: Dr. J.W. Paltelaan 1, 2712 RN Zoetermeer.

Tijdens het programma zal het volgende o.a. aanbod komen:

– Tilawat Faitha Sharief

– Iftaar

– Salaat ul Maghrib

– Dhikrullah

– Salaatul Isha met aansluitend Taraweeh

– Lezingen door diverse schriftgeleerden

– Dankwoord en huldiging eerwaarde (Hafiez) broeder Mohammed Ali Ashrafi

– Salat-o-salaam

– Dua

– Versnaperingen (ruimte voor eigen Ibadat)

– Begraafplaats

Naar verwachting zullen we omstreeks 02:00 uur klaar zijn.

In Shaa Allah zullen wij op deze avond ook onze eerwaarde (Hafiez) broeder Mohammed Ali Ashrafi bedanken, voor zijn (onbetaalbare) inzet willen wij tijdens de huldiging hem ook graag een gebaar van dank overhandigen in de vorm van een geldsom.

U kunt uw donatie hiervoor doen via ons bankrekeningnummer NL84ABNA0546847315 t.n.v. Anware Ashrafia. Ook kunt u het overmaken, middels de website, via de button “”Doneren”. Doneert u liever met contant geld, dan kunt u het ook afdragen in de hiervoor bestemde collectebus, welke bij de ingang van de gebedsruimte staat.

Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u ons altijd contacten via onze emailadres info@anwareashrafia.nl Moge Allah Subhaanahu wa Ta´Aala al uw en onze gebeden verhoren, Amien ya Rabbal Alamien!

Wassalaamu ‘Alaikum,

Bestuur Anwar-E-Ashrafia