Shab-E-Baraat

Programma:

18:00 – 18:21 inloop
18:21 – 18:35 Maghrieb
18:35 – 19:30 3×2 nafil + surah Yaseen + dua
19:30 – 19:45 lezing
19:45 – 20:08 versnapering/woedoe taza karna gelegenheid
20:08 – 20:30 Isha
20:30 – 20:45 Dhikr
20:45 – 21:15 Tilawat naat salato salaam
21:15 – 22:30 Begraafplaats den haag + einde